อีกไม่นาน กำลังจะกลับมาอัพเดทสิ่งดีๆให้กับทุกคน :)

 

วันนี้ได้นำแนวข้อสอบ กว. มาให้
พื่อเตรีมความพร้อมสำหรับทุกคนที่จะไปสอบเพื่อขอใบ กว.
 
 

 

 

 

Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

 

 

 

 

 

 

 

หมวดพื้นฐาน

 

 

 

           Computer Programming

 

 

 

           Engineering Drawings

 

 

 

           Engineering Materials

 

 

 

           Engineering Mechanic Static

 

 

 

 

 

 

 

หมวดเฉพาะสาขา

 

 

 

            สาขาโยธา

 

 

 

                        CE62 Water Supply Engineering and Design

 

 

 

                        วิชา Construction Management

 

 

 

                        วิชา Environmental Systems and Management

 

 

 

                        วิชา Highway Engineering

 

 

 

                        วิชา Hydraulic Engineering

 

 

 

                        วิชา Photogrammetry

 

 

 

                        วิชา Reinforced Concrete Design

 

 

 

                        วิชา Route Surveying

 

 

 

                        วิชา Soil Mechanics

 

 

 

                        วิชา Structural Analysis

 

 

 

                        วิชา Surveying

 

 

 

                        วิชา Theory of Structures

 

 

 

                        วิชา Timber and Steel Design

 

 

 

                        วิชา Water Supply and Sanitary Engineering

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาเครื่องกล

 

 

 

                         Agricultural Machinery Design

 

 

 

                         Air Conditioning

 

 

 

                         Aircraft Design

 

 

 

                         Aircraft Power Plant

 

 

 

                         Automatic Control

 

 

 

                         Automotive Control

 

 

 

                         Combustion

 

 

 

                         Digital Control

 

 

 

                         Dynamics of Vehicles

 

 

 

                         Fluid Power Control

 

 

 

                         Heat Transfer

 

 

 

                         Internal Combustion Engines

 

 

 

                         Machine Design Mechanical Design

 

 

 

                         Mechanical Vibration Vibration Control

 

 

 

                         Mechanics of Flight

 

 

 

                         Mechanics of Machinery Dynamics of Machines Theory of Mach

 

 

 

                         Power for Agricultural Systems

 

 

 

                         Power Plant Engineering

 

 

 

                         Refrigeration Freezing Cold Storage

 

 

 

                         Ship Design

 

 

 

                         Ship Dynamics

 

 

 

                         Ship Propulsion and Engines

 

 

 

                         Theory of Agricultural Machines

 

 

 

                         Thermal System Design

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

                        Electric Power System Analysis

 

 

 

                         Electrical Machines

 

 

 

                         Electrical Instruments and Measurements

 

 

 

                         Electrical System Design

 

 

 

                         High Voltage Engineering

 

 

 

                         Power Electronics

 

 

 

                         Power Plant and Substation

 

 

 

                         Protection and Relay