อีกไม่นาน กำลังจะกลับมาอัพเดทสิ่งดีๆให้กับทุกคน :)

 

วันนี้ได้นำแนวข้อสอบ กว. มาให้
พื่อเตรีมความพร้อมสำหรับทุกคนที่จะไปสอบเพื่อขอใบ กว.
 
 

 

 

 

Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

 

 

 

 

 

 

 

หมวดพื้นฐาน

 

 

 

           Computer Programming

 

 

 

           Engineering Drawings

 

 

 

           Engineering Materials

 

 

 

           Engineering Mechanic Static

 

 

 

 

 

 

 

หมวดเฉพาะสาขา

 

 

 

            สาขาโยธา

 

 

 

                        CE62 Water Supply Engineering and Design

 

 

 

                        วิชา Construction Management

 

 

 

                        วิชา Environmental Systems and Management

 

 

 

                        วิชา Highway Engineering

 

 

 

                        วิชา Hydraulic Engineering

 

 

 

                        วิชา Photogrammetry

 

 

 

                        วิชา Reinforced Concrete Design

 

 

 

                        วิชา Route Surveying

 

 

 

                        วิชา Soil Mechanics

 

 

 

                        วิชา Structural Analysis

 

 

 

                        วิชา Surveying

 

 

 

                        วิชา Theory of Structures

 

 

 

                        วิชา Timber and Steel Design

 

 

 

                        วิชา Water Supply and Sanitary Engineering

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาเครื่องกล

 

 

 

                         Agricultural Machinery Design

 

 

 

                         Air Conditioning

 

 

 

                         Aircraft Design

 

 

 

                         Aircraft Power Plant

 

 

 

                         Automatic Control

 

 

 

                         Automotive Control

 

 

 

                         Combustion

 

 

 

                         Digital Control

 

 

 

                         Dynamics of Vehicles

 

 

 

                         Fluid Power Control

 

 

 

                         Heat Transfer

 

 

 

                         Internal Combustion Engines

 

 

 

                         Machine Design Mechanical Design

 

 

 

                         Mechanical Vibration Vibration Control

 

 

 

                         Mechanics of Flight

 

 

 

                         Mechanics of Machinery Dynamics of Machines Theory of Mach

 

 

 

                         Power for Agricultural Systems

 

 

 

                         Power Plant Engineering

 

 

 

                         Refrigeration Freezing Cold Storage

 

 

 

                         Ship Design

 

 

 

                         Ship Dynamics

 

 

 

                         Ship Propulsion and Engines

 

 

 

                         Theory of Agricultural Machines

 

 

 

                         Thermal System Design

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

                        Electric Power System Analysis

 

 

 

                         Electrical Machines

 

 

 

                         Electrical Instruments and Measurements

 

 

 

                         Electrical System Design

 

 

 

                         High Voltage Engineering

 

 

 

                         Power Electronics

 

 

 

                         Power Plant and Substation

 

 

 

                         Protection and Relay

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร

 

 

 

                         Antenna Engineering

 

 

 

                         Communication Network and Transmission

 

 

 

                         Data Communication and Network

 

 

 

                         Digital Communication

 

 

 

                         Microwave Engineering

 

 

 

                         Optical Communication

 

 

 

                         Radio-Wave Propagation

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาอุตสาหการ

 

 

 

                        Engineering Economy

 

 

 

                         Industrial Plant Design

 

 

 

                         Industrial Work Study

 

 

 

                         Maintenance Engineering

 

 

 

                         Quality Control

 

 

 

                         Safety Engineering

 

 

 

                         Industrial Work Study

 

 

 

                         Operations Research

 

 

 

                         Production Planning and Control

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาเหมืองแร่

 

 

 

                        Surface Mining and Mine Design

 

 

 

                         Chemical Metallurgy

 

 

 

                         Chemistry for Materials

 

 

 

                         Corrosion of Metals

 

 

 

                         Failure analysis

 

 

 

                         Geotechniques

 

 

 

                         Materials Characterization

 

 

 

                         Mechanical Behaviour of Materials

 

 

 

                         Metal Forming

 

 

 

                         Metallurgy of Metal Joining

 

 

 

                         Mine Economics

 

 

 

                         Mine Planning and Design

 

 

 

                         Mineral Processing I

 

 

 

                         Mineral Processing II

 

 

 

                         Physical Metallurgy

 

 

 

                         Underground Mining and Mine Design

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                         Solid Waste Engineering

 

 

 

                         Air Pollution Control and Design

 

 

 

                         Building Sanitation and Design of Sewerage

 

 

 

                         Environmental System and Management

 

 

 

                         Environmental Health Safety and Law

 

 

 

                         Environmental Impact Assessment

 

 

 

                         Environmental Unit Operation and Environmental Unit Processe

 

 

 

                         Hazardous Waste Engineering

 

 

 

                         Noise and Vibration control

 

 

 

                         Solid Waste Engineering

 

 

 

                         Wastewater Engineering, Design, Industrial Water Pollution, and Advanced Treatment

 

 

 

                         Water Supply Engineering

 

 

 

                        

 

 

 

            สาขาเคมี

 

 

 

                        Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design

 

 

 

                        Chemical Engineering Principles and Calculations

 

 

 

                        Process Dynamics and Control

 

 

 

                        Unit Operations I

 

 

 

                        Unit Operations II

 

 

 

                        Unit Operations III

 

 

 

                        Chemical Engineering Plant Design I

 

 

 

                        Chemical Engineering Plant Design II

 

 

 

                        Safety in Chemical Operations

 

 

 

                        Environmental Chemical Engineering

 

 

 

                        Engineering Economy

 

 

 

                        Chemical Engineering Thermodynamics

 

------------------------------------------------------------------------------------

credit : http://www.coe.or.th

edit @ 9 Jun 2012 10:50:42 by @=Noom>>Music Zzz...=@

Tags: coe, or, th, www 3 Comments

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับbig smile

#3 By จีไอ จะจูนดู้ก (103.7.57.18|223.204.160.245) on 2013-03-26 15:24

#2 By Rewat (103.7.57.18|101.108.80.81) on 2013-03-07 11:21

#1 By Rewat (103.7.57.18|101.108.80.81) on 2013-03-07 11:20